Pevnost Boyard jako teambuilding

Pevnost-Boyard-Teambuilding-10Pevnost Boyard jako teambuildingový program je velmi zajímavou volbou pro klienty, kteří chtějí podpořit spolupráci a komunikaci v rámci pracovních týmů svých zaměstnanců. Do programu lze začlenit široké spektrum logických, konstrukčních a týmových aktivit, které účastníky přimějí spolupracovat za účelem dosažení kýženého cíle.

Takto vystavěný program má nezanedbatelný vzdělávací potenciál a díky dobrodružné legendě je pro účastníky velmi poutavý. Celá řada těchto aktivit se dá realizovat i v indoorových prostorách (kasematy, cely, hradní sály, místnosti v pevnosti) a není tak závislá na počasí nebo roční době, kdy se program realizuje.

Pevnost-Boyard-Teambuilding-11Pevnost-Boyard-Teambuilding-3

V případě zájmu lze rozšířit instruktorské obsazení o psychologa nebo kouče, kteří dodají potřebnou zpětnou vazbu. Nicméně přes všechny výhody outdoorového vzdělávání doporučujeme do programu zahrnout i aktivitu sportovního či adrenalinového charakteru, která celkový program osvěží a je zajímavou protiváhou aktivitám vzdělávacím. V případě, že klient neupřednostňuje žádnou z variant programu, snažíme se realizovat pevnost Boyard takovým způsobem, aby obsahovala typy aktivit ze všech oblastí (adrenalin, teambuilding, fun,...). Pestrost programu Boyard je jeho velkou devízou.

Pevnost-Boyard-Teambuilding-14Pevnost-Boyard-Teambuilding-16